DỊCH VỤ GLOBAL GOLD SUPPLIER (GGS)

 

        CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG (VAS) TRÊN ALIBABA.COM

 

THIẾT KẾ MINISITE VÀ ĐĂNG TẢI SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO:

•   Thiết kế giao diện phù hợp, bắt mắt với từng ngành hàng sản phẩm cụ thể

•   Thiết kế các banner chạy trên trang chủ

•   Thiết kế trang nội dung hài hòa và thống nhất với trang chủ

•   Tối ưu hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn của hệ thống

•   Phân loại đúng ngành hàng trên Alibaba.com

•   Hỗ trợ tìm kiếm và sử dụng chính xác tên sản phẩm

QUẢNG CÁO TỪ KHÓA:

Quảng cáo từ khóa là dịch vụ giá trị gia tăng dành cho Nhà cung cấp Vàng – Global Gold Suplier của Alibaba.com Việt Nam giúp tăng khả năng hiển thị sản phẩm theo “từ khóa” cụ thể trong kết quả tìm kiếm, từ đó tăng khả năng tiếp cận người mua trên toàn thế giới.

Thống kê hiệu quả hoạt động khi sử dụng dịch vụ Quảng cáo Từ Khóa

Vị trí hiển thị

Sản phẩm của Doanh nghiệp sẽ được hiển thị ở những vị trí sau

 

Đăng ký thông tin