Câu chuyện ASL

CẢM NHẬN CỦA CBCNV SAU BUỔI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VẬN TẢI CỦA TÀI XẾ CHUYÊN NGHIỆP NGÀY 31/7/2022

Buổi học hôm nay đã giúp em rút ra nhiều kinh nghiệm cho tài xế khi xuống cảng lấy cont và khi gặp khách hàng lúc giao nhận hàng hóa.

Xem thêm

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN TEAM BUILDING NGÀY 25/06/2022 CỦA CBCNV ASL LOGISTICS - PHẦN 4

Qua buổi tham gia cùng với tất cả anh chị em đại gia đình ASL Logistics đã mang đến cho bản thân em sự cố gắng cùng với mọi người khi tham tham các trò chơi, cùng nhau kết nối tạo ra giá trị cho một Team.

Xem thêm

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN TEAM BUILDING NGÀY 25/06/2022 CỦA CBCNV ASL LOGISTICS - PHẦN 3

CBNV tham gia chuyến Team building lần này đã có những chia sẻ, những tình cảm muốn gửi gắm đến gia đình ASL Logistics.

Xem thêm

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN TEAM BUILDING NGÀY 25/06/2022 CỦA CBCNV ASL LOGISTICS - PHẦN 2

Lời đầu tiên em cảm ơn Ban giám đốc đã tổ chức một buổi Team building thật ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên em được tham gia Team Building với công ty.

Xem thêm

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN TEAM BUILDING NGÀY 25/06/2022 CỦA CBCNV ASL LOGISTICS - PHẦN 1

Sau chuyến Team building ngày 25/06/2022 đầy thành công vừa qua, những kĩ niệm và kiến thức mà chương trình mang đến đã đề lại ấn tượng sau sắc cho toàn thể CBCNV đang làm việc tại ASL Logistics.

Xem thêm