CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ DỊCH VỤ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ DỊCH VỤ

Do tính chất đặc thù của dịch vụ logistics việc đổi trả/ bảo hành đối với sản phẩm dịch vụ sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng dựa trên từng loại hàng hóa và quy định trách nhiệm giữa các bên. Các thỏa thuận này sẽ được thể hiện trên hợp đồng cung cấp dịch vụ và nếu có phát sinh sẽ xử lý dựa trên thỏa thuận đó.

iconbx
arrow-topw