Video

Video

ASL LOGISTICS - 17 NĂM VỮNG BƯỚC VƯƠN XA

KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ASL LOGISTICS - ĐỒNG NAI

ASL Vang Vọng Lời Ca - Tập thể nhân viên phòng kế toán ASL Logistics

Tiết mục múa mở đầu lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ASL

Tiết mục múa Quê hương 3 miền do tập thể CBCNV ASL trình bày