Tin tức thị trường

ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

Ngày 08/12/2022

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường, Điều 6 Nghị định 67/2011/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong một số trường hợp.

Công chức Cục Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra sau thông quan kho hàng vải nhập khẩu. Ảnh: Văn Tá

Cụ thể, trường hợp hàng hóa NK còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giảm sát của cơ quan Hải quan được tái xuất ra nước ngoài; hàng hóa NK để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật; hàng hóa tạm nhập để tái xuất theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất; hàng NK do người NK tái xuất (kể cả trưởng hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài; hàng tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng hoa khi tái xuất ra nước ngoài.

Do đó, việc hoàn thuế bảo vệ môi trường theo các trường hợp quy định trên chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế XK. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng XK được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế NK theo quy định của pháp luật về thuế XNK.

Nguồn: Báo Hải quan Online