Tin tức thị trường

HÀ NỘI: RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NHIỀU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LOGISTICS

Ngày 16/01/2024

Hà Nội đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics. - Ảnh: Công Thương

Theo kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cụ thể hóa quy hoạch các trung tâm logistics và cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ logistics trên địa bàn; rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của thành phố.

Trong năm 2024, thành phố sẽ khởi công xây dựng 2 cảng cạn ICD tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) và xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thành phố cũng xác định vị trí, ranh giới, diện tích cụ thể 2 trung tâm logistics (tại các huyện Phú Xuyên, Sóc Sơn); hoàn thành thủ tục đầu tư 1 cảng container quốc tế (tại các xã Cổ Bi, Đặng Xá, huyện Gia Lâm). Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án hạ tầng dịch vụ logistics theo quy hoạch được phê duyệt.

Thực hiện rà soát, đánh giá đầu tư đối với 9 dự án phát triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn đã được giới thiệu địa điểm để nhà đầu tư nghiên cứu lập, đề xuất dự án theo Đề án Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025 được UBND thành phố phê duyệt.

Định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc dành quỹ đất; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng logistics.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trung tâm logistics có quy mô phù hợp trên các tuyến đường vành đai, kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập kết, phân phối hàng tại các khu vực tập trung sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, khu công nghiệp; chú trọng phát triển hệ thống kho bãi, kho bãi chuyên dụng…

Để đạt được mục tiêu, UBND thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành nghiên cứu cơ chế kết hợp các nguồn vốn, chú trọng huy động nguồn xã hội hóa để đẩy mạnh đầu tư các công trình cảng, sân bay, đường sắt, đường thủy, đường bộ, các cảng thông quan nội địa, kho bãi, trang thiết bị theo quy hoạch, kế hoạch và lộ trình; bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển logistics của Hà Nội.

Tạo điều kiện tổ chức các chương trình, hội nghị kết nối các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics nhỏ và vừa với các công ty, chuyên gia phần mềm công nghệ thông tin để được hướng dẫn, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ tiếp cận và đầu tư trang bị, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin và chuyển giao dữ liệu, sản xuất và đặt hàng, giao hàng, khai báo hải quan, phần mềm dịch vụ logistics (RFID, Barcode, e-logistics) theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Sở Công thương Hà Nội, trên địa bàn thành phố có khoảng 25.000 doanh nghiệp hoạt động logistics. Trong đó, khoảng 400 doanh nghiệp đang sử dụng gần 100ha đất để kinh doanh cho thuê kho, bãi tập kết sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu chờ cung ứng, phân phối, tiêu thụ.

Hiện tại, các doanh nghiệp logistics Hà Nội đã đáp ứng được 25% nhu cầu trong nước, 18% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, còn lại do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.

Nguồn: Công Thương