Tin tức thị trường

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN LÀ GÌ? CÁC NGUYÊN TẮC KHI ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN CẦN BIẾT

Ngày 30/05/2022

Căn cứ theo quy định của Luật quản lý ngoại thương 2017 thì hạn ngạch thuế quan là một biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu với mức thuế suất ưu đãi cụ thể. Hãy cùng ASL Logistic tìm hiểu rõ hơn về hạn ngạch trong thuế quan xuất nhập khẩu thông qua bài viết dưới đây.

1. Hạn ngạch thuế quan là gì?

Các luật về hạn ngạch thuế quan xuất nhập khẩu được quy định cụ thể trong Luật quản lý ngoại thương và được giải nghĩa như sau: “Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch”.

Từ quy định này cho thấy hạn ngạch thuế quan là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng nhằm xác định được thuế suất cụ thể đối với những hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để quyết định thuế suất ưu đãi so với mức thuế ngoài hạn ngạch liên quan đến số lượng, khối lượng và giá trị của thể của hàng hóa.

2. Một số nguyên tắc về chế độ hạn ngạch thuế quan hiện nay

Một số nguyên tắc áp dụng trong hạn ngạch thuế quan quý khách cần biết:

  • Áp dụng giấy phép nhập khẩu để được hưởng thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
  • Đối với các mặt hàng nằm trong danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu không có giấy phép của Bộ Công Thương sẽ được áp dụng các mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan. Tuy nhiên, riêng đối các mặt hàng thuốc lá với nguyên liệu nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để sản xuất thuốc lá điếu sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
  • Trong Luật cũng quy định về số lượng, khối lượng, trị giá các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu sẽ không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố.
  • Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan bao gồm muối, thuốc lá nguyên liệu.

3. Các quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu và nhập khẩu cần nắm rõ

Việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đã được quy định rõ trong Luật quản lý ngoại thương, điều 21:

  • “Áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa được dùng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.
  • Việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu phải đảm đảm công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa; công khai, minh bạch, khách quan về phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.”

Theo quy định trên, hạn ngạch thuế quan xuất khẩu được thực hiện theo các quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Tương tự như các biện pháp cấm xuất nhập khẩu, biện pháp hạn ngạch thuế quan áp dụng với các hàng hóa xuất nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng theo quy định đó.

Đối với số lượng và giá trị hàng hóa nhập khẩu được dùng để sản xuất hoặc gia công các mặt hàng xuất khẩu sẽ không bị áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. 

4. Các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp hạn ngạch thuế quan hiện nay?

So với các quy định về tạm ngừng xuất nhập khẩu thì thẩm quyền áp dụng hạn ngạch thuế quan có sự khác biệt và mở rộng hơn. Đối với các biện pháp hạn ngạch thuế quan thì thẩm quyền được trao cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có hàng hóa thuộc thẩm quyền tự mình quyết định có áp dụng biện pháp hay không. Quy định này được cho là phù hợp và đảm bảo kịp thời, chính xác đối với từng mặt hàng xuất nhập khẩu.

Trên đây là một số thông tin để giải đáp hạn ngạch thuế quan là gì và các thông tin liên quan bao gồm các nguyên tắc, quy định và cơ quan có thẩm quyền. Việc tìm hiểu hạn ngạch thuế quan giúp quá trình xuất nhập hàng hóa của quý khách diễn ra đơn giản hơn. ASL Logistics hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với quý khách, giúp quý khách hiểu thêm các quy định về xuất nhập hàng hóa.

Để được giải đáp các thắc mắc nhanh chóng và chính xác nhất, quý khách có thể liên hệ tới ASL Logistics thông qua địa chỉ dưới đây:

Head Office: AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS CORP.

Địa chỉ : 31/34A đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 35129759

Fax: (+84 28) 35129758

Email: marketing@asl-corp.com.vn

ASL Logistics – NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY CỦA QUÝ KHÁCH