Tin tức thị trường

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ C/O GIÁP LƯNG MẪU D

Ngày 07/10/2022

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến C/O giáp lưng mẫu D.

CO-mau-D

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu (Cục Hải quan Đà Nẵng). Ảnh: N.Linh

Cụ thể, trong hướng dẫn gửi đến các cục hải quan tỉnh, thành phố nêu rõ: trên cơ sở thống nhất của các nước ASEAN tại phiên họp 36, 38, 39 của Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN (SCAROO), C/O giáp lưng được cấp cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 3 công ty có trụ sở tại 2 nước thành viên.

Ví dụ, hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương cấp C/O mẫu D, xuất khẩu từ Việt Nam đến kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mẫu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khẩu trở về Việt Nam.

Cơ quan Hải quan chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn: Báo Hải quan online