Tin tức thị trường

TP. HCM thử nghiệm thu phí cảng biển từ ngày 16/02 đến 15/3 năm 2022

 

ASL Logistics - UBND TP. HCM vừa thông báo từ 00 giờ ngày 16/02 đến hết ngày 15/3, thành phố triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật - không thu phí.

 

Việc vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan sớm tiếp cận hệ thống thu phí trước khi vận hành hệ thống thu phí chính thức kể từ 00 giờ ngày 01/4.Đối tượng thực hiện là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TP. HCM; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TP. HCM (bao gồm tổ chức, cá nhân mở tờ khai hải quan tại TP và ngoài TP).

- Các doanh nghiệp cảng biển có thể tra cứu biên lai nộp phí tại địa chỉ thuphihatang.tphcm.gov.vn:8092/Home.

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo tờ khai phí tại địa chỉ thuphihatang.tphcm.gov.vn:8081/Home.

- Các doanh nghiệp cần hỗ trợ có thể liên lạc đường dây nóng 19001286 (hoạt động 24/7).

UBND TP. HCM giao Sở GTVT TP chủ trì theo dõi, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn hoặc báo cáo UBND TP nếu vượt thẩm quyền xử lý. Cục Hải quan TP được giao chủ động hỗ trợ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu tờ khai và hàng hóa qua cảng lên hệ thống thu phí để phục vụ công tác vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí.

Theo SGGP