Tin tức thị trường

TỪ NGÀY 1.12.2022, BỘ CÔNG THƯƠNG CHÍNH THỨC QUẢN LÝ DỊCH VỤ LOGISTICS

Ngày 09/12/2022

Đó là điểm mới trong Nghị định 96 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký, có hiệu lực từ ngày hôm nay (1.12.2022).

Nghị định 96/2022 ngày 29.11.2022 để thay thế Nghị định 98/2017 ngày 18.8.2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

Cụ thể, tại điều 1 về vị trí và chức năng của Nghị định 96, Chính phủ giao cho Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó bổ sung thêm lĩnh vực dịch vụ logistics.

Bộ Công thương phải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; điều phối, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội phát triển dịch vụ logistics.

Cũng tại điều 1 của nghị định này, các ngành và lĩnh vực khác thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương đã được quy định tại Nghị định 98 vẫn được giữ nguyên. Bao gồm: Quản lý về điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin).

Quản lý các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics (như đề cập trên).

Nguồn: Báo Thanh niên

iconbx
arrow-topw