Tin tức thị trường

Canadian National bắt đầu dịch vụ trên các tuyến đường của Kelowna Pacific Railway

Canadian National bắt đầu dịch vụ trên các tuyến đường của Kelowna Pacific

Canadian National hướng mục tiêu bắt đầu dịch vụ vận chuyển hàng hóa khoảng 755 trên mạng lưới đường sắt do hãng Kelowna Pacific Railway khai thác ở miền Nam British Columbia.CN sẽ nối lại các hoạt động trên 97 dặm mạng lưới KPR khai thác, đi từ Campbell Creek, British Columbia, đến Vernon, Điểm nối Lumby và Lumby, British Columbia. Hãng cũng sẽ ngừng các hoạt động trên các tuyến đường sắt KPR khai thác giữa Điểm nối Lumby và Kelowna, B.C., do lưu thông hàng hóa không hiệu quả.

Theo The Journal of Commerce