Tin tức thị trường

Chương trình đối tác Hải quan-Doanh nghiệp: Cơ hội để doanh nghiệp tham gia hoàn thiện pháp luật hải quan

Chương trình đối tác Hải quan-Doanh nghiệp: Cơ hội để doanh nghiệp tham gia hoàn thiện pháp luật hải quan

anh dich vuNăm 2016, một trong những nội dung trọng tâm của quan hệ đối tác Hải quan-DN là tăng cường sự tham gia của DN vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật.

Phó trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan Hoàng Đình Trung cho biết, năm 2016 chương trình đối tác Hải quan-DN sẽ tập trung vào các công việc trọng tâm: Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan; hỗ trợ thực hiện quy định pháp luật mới về hải quan; giám sát việc thực thi quy định pháp luật hải quan; trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác Hải quan – DN.

Theo ông Trung, phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN trong năm 2016 có nhiều điểm mới so với những năm trước đây. Những nội dung được xây dựng bài bản trên cơ sở khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới, định danh rõ ràng những vấn đề cần đạt được khi phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN gồm: Thông tin, tham vấn, tham gia và trao quyền.

Chẳng hạn với vấn đề trao quyền. Triển khai Điều 41 Luật Hải quan 2014 là một hoạt động trong thực hiện nội dung trao quyền mà cơ quan Hải quan đang tích cực thực hiện. Cơ quan Hải quan giao cho DN kinh doanh cảng giám sát hàng hóa XNK qua cửa khẩu. Việc này đem lại lợi ích đối với cả cơ quan Hải quan và DN. Cơ quan Hải quan kịp thời nắm bắt thời điểm lô hàng hay container ra vào cảng, số lượng hàng, container tồn trong cảng đối với từng con tàu, những lô hàng quá hạn làm thủ tục hải quan hay vị trí cụ thể của từng container… từ đó đưa ra các quyết định xử lý phù hợp. Công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chống buôn lậu, giám sát hải quan được thực hiện hiệu quả hơn do có đầy đủ thông tin về vị trí container hạ bãi, số chuyến và tên tàu, đồng thời giúp tăng cường tính tuân thủ của hoạt động XNK. Đối với DN, thời gian thông quan hàng hóa cũng được rút ngắn do giảm thời gian giải quyết thủ tục lô hàng XNK đủ điều kiện qua khu vực giám sát, các DN kinh doanh cảng nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Những nội dung phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN năm 2016 đã được cụ thể hóa trong kế hoạch triển khai do Tổng cục Hải quan ban hành. Trong đó nội dung đã và đang được Tổng cục Hải quan triển khai hiệu quả đó là thực hiện các chương trình đối tác chuyên đề. Dựa trên các vấn đề thời sự, những thủ tục mới cơ quan Hải quan sẽ cùng với DN triển khai các hoạt động để thực hiện. Vừa qua, cơ quan Hải quan đã thực hiện thành công chương trình đối tác chuyên đề báo cáo quyết toán hàng gia công tại Cục Hải quan Hà Nội. Ông Trần Văn Tráng-Trưởng phòng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Cục Hải quan Bình Dương triển khai chương trình đối tác chuyên đề báo cáo quyết toán hàng sản xuất XK; với Cục Hải quan TP.HCM triển khai chuyên đề thực hiện Điều 41 Luật Hải quan về trách nhiệm của DN kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan, thực hiện trong quý II; tiếp đó là chuyên đề xác định xuất xứ hàng hóa XNK đối với hàng hóa do người XK, NK tự chứng nhận xuất xứ theo Thông tư 28/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương, thực hiện trong quý III. Qua các chương trình đối tác chuyên đề cả cơ quan Hải quan và DN cùng hợp tác triển khai các hoạt động để học hỏi, rút kinh nghiệm, đóng góp, hỗ trợ trực tiếp cho mỗi bên nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cũng trong năm 2016, cơ quan Hải quan sẽ tăng cường sự tham gia của DN vào xây dựng chính sách pháp luật và giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực Hải quan. Cụ thể là đẩy mạnh tham vấn với Nhóm công tác Thuế - Hải quan thuộc Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF); tham vấn với Nhóm Hiệp hội DN thuộc các ngành nghề mũi nhọn như dệt may, thủy sản, xăng dầu, thép, cơ khí, ô tô, điện tử... qua đó có điều kiện nắm bắt và đi sâu thảo luận các vấn đề hải quan và DN cùng quan tâm. Năm 2016, ngành Hải quan triển khai nhiều kế hoạch xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan như sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi... Những kế hoạch này sẽ cần sự tham gia cụ thể của DN thông qua hình thức tham vấn đối với các văn bản pháp luật.

Cùng với đó, vai trò của DN sẽ rất quan trọng trong việc giám sát việc thực thi pháp luật đối trong lĩnh vực hải quan. Điều này được thực hiện thông qua khảo sát đối với nhóm DN lớn, phối hợp với các hiệp hội trong việc triển khai các hoạt động giám sát tại cơ sở và xác minh thông tin liên quan đến việc thực thi quy định pháp luật hải quan từ DN và cơ quan Hải quan.

Theo ông Hoàng Đình Trung, để triển khai kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN năm 2016 thành công, mang lại giá trị thiết thực cho hoạt động XNK, đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động lớn của Hải quan các cấp trong việc triển khai các nội dung kế hoạch đúng tiến độ, phân công và bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đối với DN cần phải tích cực tham gia trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, tin cậy. Cơ quan Hải quan cũng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực thi các quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh.

Theo báo Hải Quan.