Nội bộ

ASL LOGISTICS TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Ngày 15/04/2023

Sáng 15/04/2023, ASL Logistics đã tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ báo cáo quyết toán hải quan thường niên & nghiệp vụ sau thông quan cho nhân viên các phòng nghiệp vụ tại Doanh nghiệp. 


Đứng lớp do Anh Cao Ngọc Thanh - Trưởng phòng Giao nhận công ty trực tiếp đào tạo.

Khóa đào tạo này là một cơ hội để toàn thể CB-NV cập nhật và nâng cao kiến thức về các quy trình hải quan thường niên và các nghiệp vụ sau thông quan đối với 2 hình thức đặc thù mà nhóm đại đa số nhóm khách hàng ASL Logistics đang phục vụ.

Nhân viên các phòng nghiệp vụ sẽ được trang bị các kỹ năng và kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này, giúp cải thiện năng suất làm việc và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Khóa đào tạo tập trung vào việc giải thích các quy trình và quy định mới nhất về báo cáo quyết toán hải quan thường niên và các nghiệp vụ sau thông quan.

Đồng thời, nhân viên cũng được hướng dẫn cách áp dụng các quy định, quy chế phù hợp trong quá trình thực hiện công việc thực tế, giúp họ có thể xử lý các vấn đề hải quan một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các hình ảnh khác của buổi đào tạo: