Nội bộ

ASL LOGISTICS TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ SẢN XUẤT VIDEO AI – DIZIM

Ngày 09/09/2023

Sáng ngày 09/09/2023, ASL Logistics đã phối hợp cùng Dizim – Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nền tảng số kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI trong việc sản xuất Video kết hợp cùng người ảo.

Với phương châm không ngừng cải tiến chất lượng cũng như trải nghiệm dịch vụ của khách hàng tại ASL Logistics, Ban lãnh đạo luôn đưa việc đào tạo và tái đạo tạo lên hàng đầu để có thể bổ sung kiến thức, năng lực cho các CB-CNV trong doanh nghiệp.

Việc cập nhật kiến thức trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã và đang là một xu hướng ở giai đoạn phát triển vượt bậc này, ASL Logistics đã có sự quan tâm sâu sát khi đã tổ chức cho toàn thể CB-CNV trên toàn quốc được tiếp cận và thực hành trên trí tuệ nhân tạo, giúp cho CN-NV có thêm trải nghiệm và kiến thức để có thể hỗ trợ trong công việc.

Buổi đào tạo với mục tiêu kết nối và giúp cho CB-NV được trực tiếp làm việc và thực hành trực tiếp cùng trí tuệ nhân tạo, để có thể sản xuất các video thuyết trình, giới thiệu một cách tự động hoá, giúp cho việc chia sẻ dịch vụ của doanh nghiệp được tiếp cận đến khách hàng một cách nhanh chóng, trực quan và sinh động hơn.

Đồng thời, trước khi vào buổi đào tạo Ban lãnh đạo Công ty cũng đã dành thời gian để tuyên dương 2 cá nhân xuất sắc đã hoàn thành chứng chỉ Đại lý Khai hải quan Đợt 1 - Năm 2023 để có thể kịp thời tuyên dương và khích lệ nhân viên làm việc tại doanh nghiệp.

Một số hình ảnh khác của buổi đào tạo: