Nội bộ

ASL LOGISTICS TỔ CHỨC TÁI ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ 4PL LOGISTICS

Ngày 14/09/2023

Chiều ngày 14/09/2023, nhằm giúp cho việc cập nhật và bổ sung kiến thức, giúp ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, ASL Logistics đã tổ chức tái đào tạo về dịch vụ Quản trị chuỗi cung ứng 4PL Logistics.

Buổi đào tạo cập nhật kiến gồm các CB-NV Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam và các CB-CNV của ASL Logistics, qua đó có thể thấy tại ASL Logistics luôn đưa việc lắng nghe ý kiến khách hàng, để có thể nâng cấp, cập nhật và tối ưu hoá dịch vụ lên hàng đầu.

Chất lượng dịch vụ tại ASL Logistics luôn được khảo sát, nghiên cứu và nâng cao hơn qua từng giai đoạn, giúp cho trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngày càng được nâng cao hơn.

Một số hình ảnh khác của buổi đào tạo: