Nội bộ

ASL LOGISTICS TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2021- 2022.

Ngày 22/10/2022

Sáng ngày 22-10-2022 vừa qua, tại trụ sở chính ASL Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tổng kết đánh giá dự án chuyển đổi số nguồn nhân lực tại ASL và đánh giá hiệu quả giai đoạn 2021- 2022.

Qua một năm ứng dụng phần mềm chuyển đổi số, việc vận hành hệ thống quản trị nhân sự của ASL Logistics đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua ứng dụng phần mềm vào việc quản trị nhân sự, cấp quản lý có thể xem xét toàn bộ hồ sơ nhân sự từ khi bắt đầu làm việc gồm hồ sơ nhân thân, lộ trình thăng tiến, lộ trình đào tạo, thay đổi lương/phụ cấp, điều chuyển/bổ nhiệm/miễn nhiệm, nghỉ phép, khen thưởng, kỷ luật,… trong suốt quá trình làm việc tại công ty từ khi bắt đầu tuyển dụng đến khi nghỉ hưu, thôi việc. Từ đó, sẽ xem xét đưa ra những chính sách khen thưởng, đãi ngộ phù hợp và công bằng cho CBCNV.

Nhìn chung, việc ứng dụng chuyển đổi số nhân sự giúp hỗ trợ và rút ngắn thời gian thao tác những công việc hành chính thường ngày, quản lý & kiểm soát tốt hơn nguồn nhân lực, kết nối đến dữ liệu nhân sự mọi lúc mọi nơi, đồng thời đảm bảo tính chính xác trong việc trích xuất thông tin dữ liệu về bất kỳ nhân sự nào đang làm việc tại công ty, giúp tăng cường tính bảo mật,….Hơn thế nữa, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị nhân sự, giúp loại bỏ những thói quen và tư duy cũ, phát triển một hệ thống quản lý chuyên môn hóa, tạo một môi trường làm việc năng động, minh bạch, giúp tăng hiệu suất làm việc chung và hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh những hiệu quả đạt được ban đầu thì vẫn còn một số vấn đề cần phải cải thiện trong quá trình chạy thử nghiệm phần mềm mới. Trong thời gian tới, Ban dự án chuyển đổi số của công ty sẽ tiếp tục làm việc với nhà cung cấp phần mềm, đề xuất những cải tiến phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và đặc biệt là tăng cường đào tạo và phổ biến kiến thức ngay cho CBCNV khi có những thay đổi trên phần mềm.

Ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý- kinh doanh là chiến lược quan trọng trong kế hoạch nâng cao chất lượng, nghiệp vụ cho CBCNV được Ban lãnh đạo ASL Logistics chú trọng xây dựng trong nhiều năm qua, là nền tảng giúp xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ có kinh nghiệm- trình độ khoa học công nghệ đáp ứng cho sự phát triễn mạnh mẽ của ASLvà tiếp tục khẳng định thương hiệu ASL Logistics làlà một điểm đến uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng cao tới Quý khách hàng và đối tác.

Văn Tiến