Nội bộ

ASL và Ryobi hợp tác đầu tư chuỗi cung ứng lạnh tại Đông Nam Á

ASL và Ryobi hợp tác đầu tư chuỗi cung ứng lạnh tại Đông Nam Á

H.Ng - 10/5/2019

Công ty CP Giao nhận vận tải Mỹ Á (ASL) và Tập đoàn Ryobi Holdings (RYOBI) - Nhật Bản vừa ký kết hợp tác đầu tư vào lĩnh vực cuỗi ung ứng lạnh tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.