Tin tức thị trường

BÃI BỎ NHIỀU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN

Ngày 28/07/2022 

 Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

thu-tuc-hai-quan-sua-doi

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan.

Cụ thể, tại Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã công bố 31 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 114 TTHC sửa đổi thay thế, 75 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thuế và 1 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022.

Đối với danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh…

Đối với danh mục TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm có khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thay thế cho khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên GTGT thay cho khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB thay thế cho khai thuế TTĐB…

Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN; thay đổi kỳ tính thuế GTGT, TNDN từ tháng sang quý; khai thuế GTGT, TNCN phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý; khai các khoản thu về hoa hồng dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu, khí; khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các hợp đồng phân chia sản phẩm…

Cũng trong ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1464/QĐ-BTC về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, 4 TTHC mới được ban hành, 15 TTHC sửa đổi, thay thế và 11 TTHC bị bãi bỏ.

Quyết định 1464/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17/11/2017 và Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế thực hiện việc cập nhật và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online