Tin tức thị trường

Các cảng trên vịnh San Pedro sẽ áp dụng thu quỹ vận tải sạch CTF từ ngày 01 tháng 04

thu phí vận tải sạch CTF

Thuộc mạng lưới cảng trên vịnh San Pedro, các cảng Long Beach và Los Angeles sẽ bắt đầu thu mức phí US $ 10 / TEU đối với các container xuất nhập khẩu được chở bằng xe tải kéo khi chúng ra vào các bến container.

Quỹ vận tải sạch - The Clean Truck Fund (CTF), sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, là một phần trong nỗ lực của các cảng nhằm đạt được việc vận tải đường bộ không phát thải vào năm 2035, vì nó sẽ giúp tài trợ và khuyến khích việc chuyển đổi sang xe tải sạch hơn.

Nó cũng sẽ tạo ra khoản tiền lên tới 90 triệu đô la Mỹ trong năm đầu tiên để đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ không phát thải, theo Cảng Long Beach.

Ban đầu sẽ miễn thuế suất CTF cho các container được vận chuyển bằng xe tải không phát thải và xe tải ít phát thải khí nitơ oxit (NOx thấp).

Để nhận được sự miễn trừ này, tất cả các xe tải như vậy phải được đăng ký là NOx thấp hoặc không phát thải trong Cơ quan Đăng ký Xe tải Port Drayage và hoàn thành kiểm tra xác nhận phương tiện một lần.

PortCheck, một công ty tư nhân, đã được cả hai cảng lựa chọn để thu phí CTF. Chủ hàng hoặc đại lý phải được đăng ký trong hệ thống PortCheck để thu xếp thanh toán CTF trước khi nhận hoặc gửi container.

Xe tải vẫn là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất của cảng, một nguyên nhân góp phần làm hình thành khói bụi trong khu vực.

iconbx
arrow-topw