Tin tức thị trường

GIẢM MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI

Ngày 01/10/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu.

tro-phi-giao-thong-van-tai

Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo đó, Thông tư này quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải.

Cụ thể, giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa.

Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay.

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2022.

Nguồn: Báo Hải quan onlin