Tin tức thị trường

HẢI QUAN TPHCM: CHÚ TRỌNG KIỂM TRA HÀNG HÓA QUA MÁY SOI

Ngày 26/10/2022

Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp thực hiện tăng tỷ lệ soi chiếu nhằm đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XNK, vừa tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Hải quan TPHCM tăng tỷ lệ kiểm tra hàng hóa qua máy soi.

Trong 9 tháng năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai thực hiện việc phân luồng để ra quyết định kiểm tra hải quan đối với trên 2,361 triệu tờ khai XNK. Trong đó, luồng xanh là 2.517.584 tờ khai (chiếm 60,05%); luồng vàng là 864.364 tờ khai (chiếm 34,2%) và luồng đỏ là 145.132 tờ khai (chiếm 5,74%).

Từ kết quả phân luồng tờ khai, Cục Hải quan TPHCM đã kiểm tra, thông quan hàng hóa kịp thời. Đáng chú ý, Cục Hải quan TPHCM đã phối hợp soi chiếu tổng số 18.877 container hàng hóa trước thông quan. Trong đó, số container chưa có kết quả soi 68; số container có kết quả soi chiếu 18. 809. Qua công tác soi chiếu, cơ quan Hải quan đã phát hiện 547 container có dấu hiệu nghi vấn, chiếm tỷ lệ 2,91%.

Để phát huy hiệu quả máy soi, Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp thực hiện tăng tỷ lệ soi chiếu nhằm đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XNK, vừa tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Ngoài việc hình ảnh soi chiếu nghi vấn được chuyển cho các đơn vị hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai hải quan kiểm tra xác định vi phạm, theo nhận định của Cục Hải quan TPHCM, việc soi chiếu còn có tác dụng răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm, vì khi danh sách container soi chiếu đã được cơ quan Hải quan công khai trên Website của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp biết bị soi chiếu trước có thể sẽ có ý thức khai báo đúng với hàng hóa thực nhập, tuân thủ pháp luật tốt hơn.

Nguồn: Báo Hải quan online