Tin tức thị trường

HƯỚNG DẪN MÃ LOẠI HÌNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày 07/09/2022

Liên quan đến vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố về sử dụng mã loại hình, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu (Cục Hải quan Đà Nẵng).

Theo đó, vướng mắc liên quan đến việc kê khai tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư cấu thành lên sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tái nhập khẩu theo mã loại hình G13 nhưng chuyển tiêu thụ nội địa theo mã loại hình A21.

Do Hệ thống VNACCS/VCIS chỉ cho phép sử dụng đúng dòng hàng của tờ khai tạm nhập khi người khai hải quan thực hiện khai báo tờ khai A21 tương ứng. Vì vậy, để giải quyết vướng mắc này trong khi chưa nâng cấp được Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau:

Khi thực hiện thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập (G13), cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan sử dụng mã loại hình A42.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, công chức sử dụng nghiệp vụ TIA/TIB để điều chỉnh chỉ tiêu “Số lượng đã tái xuất/tái nhập” và “số lượng còn lại” trên tờ khai G13. Sử dụng nghiệp vụ CTI để ghi nhận lý do điều chỉnh lượng và phê duyệt để cập nhật lượng hàng trên Hệ thống.

Nguồn: Báo Hải quan online