Tin tức thị trường

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

Ngày 20/07/2022

Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan có thay đổi phương tiện vận tải thì thực hiện thủ tục như thế nào?

thu-tuc-khai-thue-hai-quan-asl

Công chức Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa XNK.

Đây là nội dung được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện liên quan đến trường hợp: hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu xuất Cái Mép (Bà Rịa Vũng Tàu) hoặc SP-ITC (KV I thành phố Hồ Chí Minh) thay đổi phương tiện vận tải tại cảng Tân Thuận/ Bến Nghé/ VICT.

Theo đó, việc khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu, căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hoá, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (ví dụ: booking..), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong đó lưu ý những chỉ tiêu thông tin: tiêu chí “Địa điểm xếp hàng” là cảng thực tế nơi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu hoặc SP-ITC - TP. Hồ Chí Minh).

Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến” là tên phương tiện vận tải quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cách thức thực hiện đối với trường hợp: trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chỉ nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh.

Cụ thể, trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận tải nhưng không thay đối cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan.

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì chủ hàng thực hiện khai bổ sung.

Về thủ tục vận chuyển độc lập đối với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu xuất Cái Mép hoặc SP-ITC có thay đổi phương tiện vận chuyển tại cảng Tân Thuận/ Bến Nghé/ VICT được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện tương tự trường hợp hàng hóa quá cảnh có thay đổi phương tiện vận tải

Về thời gian vận chuyển bằng đường thủy nội địa áp dụng theo từng chặng vận chuyển, tối đa không quá 2 ngày đối với quãng dường dưới 500km và không quá 5 ngày đối với quãng đường từ 500km trở lên.

Nguồn: Báo Hải quan online