Tin tức thị trường

XUẤT KHẨU PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CỦA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN ĐỨNG ĐẦU VỀ KIM NGẠCH

asl-corp.com - Phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam tới được hơn 30 thị trường nước ngoài, trong 7 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,38 tỷ USD. Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng sang Nhật Bản 7 tháng năm 2020 kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. 
 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng 7 tháng đầu năm 2020 đạt 4,38 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019; tính riêng tháng 7/2020 đạt 614 triệu USD, giảm 16% so với tháng 7 cùng kỳ năm 2019 nhưng lại tăng 7,8% so với tháng 6/2020.

Trong số hơn 30 thị trường xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng thì Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc là các thị trường đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng sang Nhật Bản trong tháng 7/2020 đạt 172,49 triệu USD, giảm 21% so với cùng tháng năm 2019 và tăng 9,7% so với tháng 6/2020; cộng chung 7 tháng đầu năm kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ 7 tháng đầu năm đạt kim ngạch 904 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (-3%), chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng của nước ta; tính riêng tháng 7/2020 đạt 151 triệu USD, giảm 17% so với tháng 7/2019 và tăng 18% so với tháng 6 liền kề năm 2020. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ ba có tổng kim ngạch trong 7 tháng đầu năm đạt 261 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; tính riêng tháng 7/2020 đạt 41,84 triệu USD, tăng 21% so với cùng tháng năm 2019 và cũng tăng 10% so với tháng 6/2020. So với 7 tháng cùng kỳ năm 2019 thì xuất khẩu nhóm hàng này sụt giảm khá nhiều về kim ngạch ở hầu hết các thị trường, nguyên nhân do dịch Covid đang ảnh hưởng tới hầu hết các nền kinh tế trên thế giới làm cho hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế.

Head Office: AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS CORP.

Địa chỉ : 31/34A đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 35129759

Fax: (+84 28) 35129758

Email: sales2@asl-corp.com; Website: www.asl-corp.com