Tin tức thị trường

ANA, JAL: Sản lượng hàng hóa hàng không tăng

ANA, JAL: Sản lượng hàng hóa hàng không tăng

 

All Nippon Airways Co. (ANA) của Nhật cho biết sản lượng hàng hóa quốc tế của hãng đã tăng trong tháng thứ 7 liên tiếp vào tháng 9 tính theo năm, với mức 5.8%, đạt 49,999 tấn.

Sản lượng hàng hóa của ANA trên các tuyến quốc tế trong nửa đầu năm tài chính 2013, bắt đầu từ 1/4, tổng cộng đạt 287,410, tăng 8.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Sản lượng hàng hóa nội địa của ANA tăng trong 4 tháng liên tiếp trong tháng 9 với mức 7.5% đạt 42,344. Sản lượng hàng hóa nội địa của hãng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 đạt 235,163 tấn, tăng 2% so với một năm trước.

Cùng lúc, hãng đối thủ Japan Airlines Corp. (JAL) cho biết sản lượng hàng hóa quốc tế của hãng tăng trong tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 9 với mức 7.7%, đạt 22,723.

Sản lượng hàng hóa của JAL trên các tuyến quốc tế trong nửa đầu năm tài chính hiện đạt tổng cộng 131,649 tấn, tăng 6.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng hàng nội địa của JAL tăng trong 7 tháng liên tiếp trong tháng 9 với mức 0.3%, đạt  33,406 tấn. Sản lượng hàng hóa nội địa của hãng từ tháng 4 đến tháng 9 đạt 198,408 tấn, tăng 1.5% so với một năm trước.

ANA và JAL đều công bố các số liệu hàng hóa và hành khách nhưng không có các phân tích.

 

Theo The Journal of Commerce

iconbx
arrow-topw