Tin tức thị trường

ANA, JAL: Sản lượng hàng hóa hàng không tăng

ANA, JAL: Sản lượng hàng hóa hàng không tăng

 

All Nippon Airways Co. (ANA) của Nhật cho biết sản lượng hàng hóa quốc tế của hãng đã tăng trong tháng thứ 7 liên tiếp vào tháng 9 tính theo năm, với mức 5.8%, đạt 49,999 tấn.

Sản lượng hàng hóa của ANA trên các tuyến quốc tế trong nửa đầu năm tài chính 2013, bắt đầu từ 1/4, tổng cộng đạt 287,410, tăng 8.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Sản lượng hàng hóa nội địa của ANA tăng trong 4 tháng liên tiếp trong tháng 9 với mức 7.5% đạt 42,344. Sản lượng hàng hóa nội địa của hãng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 đạt 235,163 tấn, tăng 2% so với một năm trước.

Cùng lúc, hãng đối thủ Japan Airlines Corp. (JAL) cho biết sản lượng hàng hóa quốc tế của hãng tăng trong tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 9 với mức 7.7%, đạt 22,723.

Sản lượng hàng hóa của JAL trên các tuyến quốc tế trong nửa đầu năm tài chính hiện đạt tổng cộng 131,649 tấn, tăng 6.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng hàng nội địa của JAL tăng trong 7 tháng liên tiếp trong tháng 9 với mức 0.3%, đạt  33,406 tấn. Sản lượng hàng hóa nội địa của hãng từ tháng 4 đến tháng 9 đạt 198,408 tấn, tăng 1.5% so với một năm trước.

ANA và JAL đều công bố các số liệu hàng hóa và hành khách nhưng không có các phân tích.

 

Theo The Journal of Commerce