Tin tức thị trường

UASC tăng cường tuyến nội Á

UASC tăng cường tuyến nội Á

United Arab Shipping Company sẽ triển khai hai dịch vụ trung chuyển mới nhằm cải thiện dịch vụ của mình tại châu Á.

“Các dịch vụ đi thẳng sẽ hoạt động hàng tuần, bao phủ khu vực Nhật Bản, Trung và Nam Trung Quốc, Thailand và Việt Nam, bắt đầu vào cuối tháng 11/2013. Các tuyến mới sẽ mang đến cho khách hàng độ bao phủ cảng rộng hơn cũng như thời gian vận chuyển cạnh tranh,” hãng cho biết.

UASC sẽ tiếp tục khai thác một tàu trên tuyến IAC1 và trao đổi chỗ với CSCL trên các tuyến IAC2 & IAC3.

  • IAC1 là một tuyến đồng khai thác giữa China Shipping Container Lines (CSCL) và UASC, sức tải kết hợp hàng tuần 2,100 TEU. Tuyến bắt đầu tại Shanghai vào ngày 25/11 theo vòng xoay cảng gồm: Shanghai, Ningbo, Shekou, Laem Chabang, thành phố Hồ Chí Minh, Nansha, Hong Kong, Shanghai.
  • Tuyến IAC2 do OOCL khai thác. UASC có thỏa thuận trao đổi chỗ với CSCL. Tuyến bắt đầu tại Osaka ngày 26/11 theo vòng xoay cảng gồm: Osaka, Kobe, Tokyo, Yokohama, Hong Kong, Laem Chabang, Shekou, Hong Kong, Xiamen, Osaka.
  • Tuyến IAC3 do CSCL khai thác, UASc có thỏa thuận trao đổi chỗ. Tuyến sẽ  bắt đầu tại Tokyo ngày 29/11 theo vòng xoay cảng gồm: Tokyo, Yokohama, Nagoya, Ningbo, Shanghai.

 

Theo American Shipper