Tin tức thị trường

Từ tháng 4, hàng chuyển phát nhanh làm thủ tục theo thông tư mới

Từ tháng 4, hàng chuyển phát nhanh làm thủ tục theo thông tư mới

 

Theo kế hoạch của Cục Hải quan Hà Nội, trong tháng 4-2016, các DN chuyển phát nhanh sẽ thực hiện thủ tục hải quan theo thông tư mới (Thông tư 191/2015/TT-BTC).

Trước đó, một số DN chuyển phát nhanh chưa hoàn thiện điều kiện hạ tầng, hệ thống phần mềm kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS, trong thời gian này, để không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của các DN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn DN vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan cho hàng chuyển phát nhanh theo quy định tại Thông tư 100/2010/TT-BTC và Thông tư 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cho đến khi có hướng dẫn mới.

Đối với Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan yêu cầu làm việc cụ thể với các DN chuyển phát nhanh cập nhật kế hoạch triển khai Thông tư 191/2015/TT-BTC, khuyến khích các DN nhanh chóng tập trung tại khu vực sân bay và chuẩn bị phần mềm kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS để sẵn sàng thực hiện khi triển khai đầy đủ quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, đầu tháng 3, đơn vị đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết nối phần mềm với cơ quan Hải quan và khai báo thử đối với tờ khai trị giá thấp của DN chuyển phát nhanh. Kết quả DN đã thực hiện kết nối phần mềm với cơ quan Hải quan và khai báo thành công trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Chính vì vậy, dự kiến tháng 4, Cục Hải quan Hà Nội sẽ triển khai cho các DN chuyển phát nhanh trên địa bàn. Cụ thể Công ty DHL-VPNT triển khai ngày 4-4; Công ty TNT ngày 11-4; Công ty UPS ngày 18-4; Chi nhánh Công ty Hợp Nhất ngày 25-4; Công ty TM và DV Song Bình (FEDEX) ngày 27-4.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục tháo gỡ một số vướng mắc tồn tại như việc thông báo lệ phí của tờ khai MIC/MEC (khai báo NK đối với hàng chuyển phát nhanh), trong khi Bộ Tài chính đã thống nhất không thu lệ phí tờ khai MIC/MEC. Bên cạnh đó, hệ thống cũng chưa tự động trừ tiền thuế, lệ phí đối với hàng hóa XNK chịu thuế từ tài khoản tạm gửi của cơ quan Hải quan…

Theo baohaiquan.vn

iconbx
arrow-topw