Tin tức thị trường

Thay đổi dấu hiệu nhận biết trên C/O của Hàn Quốc

Thay đổi dấu hiệu nhận biết trên C/O của Hàn Quốc

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục đối với các lô hàng có C/O do Hàn Quốc cấp.

Theo đó, cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) áp dụng hệ thống mới UNI-PASS, dẫn đến một số thay đổi về dấu hiệu nhận biết trên C/O mẫu AK, VK.

 

 

Cụ thể, mã QR: được thêm vào góc phải trên cùng của tờ C/O; logo của KCS: in chìm trên nền mặt giấy C/O do KCS cấp; mã mạch chống sau chép: được cài vào phần cuối tờ C/O.

Thời điểm thay đổi dấu hiệu nhận biết trên C/O của Hàn Quốc từ ngày 23-4. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các dấu hiệu thay đổi để thực hiện thủ tục cho các lô hàng có C/O từ Hàn Quốc.

Theo báo Hải Quan.

Nguồn : www.vietnamshipper.com