Nội bộ

ASL CORP. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ASL CORP. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Năm 2013 đã qua, năm mà hầu hết các doanh nhân đều mong đợi thời gian trôi đi nhanh hơn. Ai cũng đếm từng ngày với mong ước doanh nghiệp vượt qua sóng gió dữ dội của thị trường, mong mỗi ngày bán được hàng, giảm bớt tồn kho, người lao động có công ăn việc làm. Điều lớn lao nhất là thoát ra khỏi danh sách hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp phá sản hoặc ngưng hoạt động.

  Riêng tại ASL, chúng tôi vui mừng với tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 15- 20% đều đặn trong 5 năm qua, thu nhập người lao động luôn ổn định. Cho dù con số doanh thu hơn 60 tỷ đồng (BCTC 2013) tăng hơn 20% so với năm 2012 chưa phải là đỉnh cao như mong muốn nhưng nó cũng đã góp phần làm nên thành công liên tục tăng trưởng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả đó là do quá trình phấn đấu miệt mài của toàn thể anh chị em nhân viên, từng bước nỗ lực xây dựng công ty đi lên từng ngày.

 Với kinh nghiệm 9 năm hoạt động, ASL hiểu rằng chất lượng của việc phát triển không chỉ thể hiện bằng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vững chắc qua các năm mà còn đảm bảo hài hòa lợi ích với môi trường.Do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ , ASL ít có các tác động trực tiếp ảnh hưởng lên môi trường. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tích cực triển khai thực hiện lối sống xanh tại công sở thông qua chuỗi hành động vì môi trường với việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm văn phòng phẩm, giảm thiểu các chi phí vận hành. Song song với việc tăng cường nhận thức của cán bộ nhân viên trong hệ thống về mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và lồng ghép các mục tiêu đó trong hoạt động hàng ngày của mỗi cá nhân. Thành công của ASL trong chặng đường gần 10 năm qua chính là thành quả của sự lao động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, nhân viên và sự ủng hộ quý báu của quý vị khách hàng và các đối tác. Chúng tôi tin tưởng và cam kết sẽ nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh theo chiến lược phát triển bền vững đã đặt ra để xứng đáng với niềm tin mà quý khách hàng đã và sẽ tiếp tục dành cho ASL.

 

*** Kiều Diễm Thi

Nhân viên Kinh Doanh

Giải nhì – Bài Viết Cảm nhận về ASL (lần 1)