Nội bộ

“CON NGƯỜI” NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH

“CON NGƯỜI” NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH        

Qua 10 năm hoạt động, ASL đã hình thành đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, bản lĩnh được rèn luyện qua nhiều thử thách, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh và thấm đượm quan điểm: “Thỏa mãn nhu cầu khách hàng và vươn đến sự hoàn hảo” .

Trong kinh doanh luôn lấy đạo lý là biết tôn trọng, công khai, hợp tác và cùng có lợi với các đối tác khách hàng. Trong quá trình làm việc với các anh, chị em cùng chia sẻ khó khăn, cùng hưởng hiệu quả mang lại. Những người đi trước giúp đỡ người sau với lòng tận tụy, đam mê và quan tấm tha thiết với thế hệ tương lai. Nhờ vậy lực lượng trẻ của công ty có cơ hội nhiều hơn, mạnh dạn trong việc tiếp cận, đảm đương công việc.

Nhìn thấy trước những thách thức của ngành vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế. Trong tình hình kinh tế nước ta hội nhập với kinh tế quốc tế. ASL luôn ý thức được điều đó và đã từng bước chuẩn bị trong nhiều năm nhưng quan tâm nhất, then chốt nhất là vấn đề con người, làm thế nào để thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ? Tất cả các vấn đề có thể liên kết, vay, mượn nhưng vấn đề con người thì không thể.

Hoạt động kinh doanh và bộ máy phải được nâng cao, cải tiến đổi mới để làm việc phù hợp và có hiệu quả hơn. ASL đã cử nhiều cán bộ tham dự các khóa đào tạo chuyên môn như: marketing online, quản lý cấp trung cao, ứng dụng phần mềm, văn hóa Công ty,… Đồng thời tổ chức giao lưu với các đơn vị trên địa bàn để trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, tiếp nhận mời thầu ,… Tất cả các hoạt động vừa qua là nhằm chuyển giao công nghệ mới, tư vấn, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp.

      ASL tích cực nâng cấp trang thiết bị văn phòng, đầu tư phương tiện vận chuyển, nỗ lực mở rộng mạng lưới đến các tỉnh, thành phố  Cảng nhầm tăng cường năng lức canh tranh trên thị thường. Mặc khác, ASL cần liên kết, hợp tác chặt chẽ các doanh nghiệp với nhau. Trong hoạt động kinh doanh ASL thực hiện 2 mối liên kết, đó là:

-          Liên hết dọc: là liên kết vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ và nguyên liệu hoặc bán thành phẩm từ thị trường về nơi sản xuất để giảm thiểu chi phí vận chuyển các bên cùng có lợi với giá thành cạnh tranh nhất.

-          Liên kết ngang: là liên kết với các đơn vị, cá nhân cùng ngành để phối hợp tận dụng lợi thế mỗi bên nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Quan điểm của ASL là cố gắng ổn định giá dịch vụ, khi yếu tố đầu vào biến động tăng, cố gắng giữ tốc dộ tăng chậm hơn so với thị trường tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động. Chiến lược kinh doanh của ASL là tạo mọi điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ, do nhu cầu khách hàng không ngừng nâng cao nên đội ngũ cán bộ nhân viên ASL phải cập nhật và đổi mới cho phù hợp. ASL ý thức rằng: Sự bình chọn của khách hàng là một áp lực nếu không tự phấn đấu thì khách hàng sẽ từ chối, thị trường không chấp nhận đó là quy luật khắc nghiệt của kinh tế thị trường cạnh tranh.

Nhiệm vụ của đội ngũ CB – NV ASL là phản ánh thông tin, đánh giá dịch vụ, các xu hướng, tâm lý khách hàng nhanh nhất để điều chỉnh dịch vụ cho phù hợp. Ngược lại, ASL cũng được khách hàng chia sẻ định hướng kinh doanh của họ, để có thể phối hợp điều chỉnh phương tiện, kho bãi, cơ sở vật chất … cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

ASL đã định hướng chiến lược phát triển dài hạn để cũng cố, đổi mới và phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó chiến lược về con người là trọng tâm ngắn hạn cũng như lâu dài, vì vậy ban Giám Đốc Công ty đã có chính sách và sự gắn liền sự quan tâm về vật chất, tinh thần – thu nhập thỏa đáng gắng với kiến thức, cống hiến của mỗi con người đồng thời đối xử tốt với nhau tạo nên sự gắn bó. Phương pháp làm việc này tạo ra một tập thể chung sức, chung lòng như hôm nay.

*** Mr. Lê Trọng Hưng

TP.Hành Chánh Nhân Sự