Nội bộ

Bà Võ Thị Phương Lan – Chủ Tịch HĐQT, TGĐ ASL CORP - nhận giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh” 2016

Bà Võ Thị Phương Lan – Chủ Tịch HĐQT, TGĐ Công Ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL CORP) - nhận giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh” 2016

Lễ trao giải “Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh” lần 9 năm 2016 đã diễn ra tối 7/10/2016.

Bà Võ Thị Phương Lan trên bụ nhận giải doanh nhân trẻ xuất sắc 2016

Bà Võ Thị Phương Lan – TGĐ ASL CORP.

Đây là giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nhân, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhằm tôn vinh các gương doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực trong hoạt động cộng đồng và xã hội.

Năm nay, giải thưởng được chính thức phát động từ ngày 04/07/2016. Sau khi phát động, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của 68 doanh nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau quá trình chọn lọc, hội đồng bình chọn đã chọn ra 21 hồ sơ tiêu biểu nhất tiếp tục vào vòng thẩm định. Hội đồng đã chọn ra 10 gương doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh 2016 và 10 gương doanh nhân trẻ tiêu biểu để tuyên dương.

Bà Võ Thị Phương Lan – TGĐ ASL CORP.  nhận giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh” 2016

Bà Võ Thị Phương Lan – TGĐ ASL CORP.

nhận giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh” 2016

Qua 8 lần tổ chức, giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh” đã vinh danh 76 doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh và 15 doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Những doanh nhân này đã và đang đóng góp rất mạnh mẽ, tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của Thành phố và của đất nước.