Nội bộ

TUYÊN DƯƠNG CHỦ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 2017

TUYÊN DƯƠNG CHỦ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 2017

Chiều 18-5-2017, tại Liên Đoàn Lao Động quận Bình Thạnh, TP HCM đã sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương người sử dụng lao động, CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Trong dịp này, Bà Võ Thị Phương Lan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Mỹ Á (ASL Logistics) đã vinh dự đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và "Giỏi việc nước - đảm việc nhà".

Đây là thành quả tích cực khẳng định sự nỗ lực của bà trong lao động nói tiêng và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của TP.HCM  trong năm qua.

TUYÊN DƯƠNG CHỦ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 2017, ASL, Công Đoàn Bình Thạnh

iconbx
arrow-topw