Nội bộ

ASL THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO: “NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO”

ASL THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

“NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO”

Trong hai ngày 5-6/8/2017 gần 20 cán bộ quản lý Công ty ASL đã tham gia khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lỷ lãnh đạo” tại khu Công nghiệp Nam Tân Uyên Bình Dương cùng với nhân viên Công ty S Furniture, Sài Gòn Food, Toàn Phú Quý, Ngân hàng ABBank và nhiều đơn vị khác. Đây là lớp học do Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức. 

Giảng viên cao cấp CFFE Nguyễn Văn Mỹ đã chia sẻ nhiều trải nghiệm quý về quản lý, lãnh đạo; giúp cho học viên hiểu rõ hơn nhiệm vụ - vai trò chức năng của người quản lý và lãnh đạo để ứng dụng vào công việc.

 Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty ASL chụp hình lưu niệm với giảng viên và Ban tổ chức

Description: E:\1.1 Trien khai kế hoach thang 8.2017\hinh tap the nhan vien ASL.jpg

Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty ASL chụp hình lưu niệm với giảng viên và Ban tổ chức.

Đây là một trong những lớp đào tạo kỹ năng mềm mà Công ty ASL đã tổ chức từ đầu năm đến nay cho cán bộ nhân viên của ASL, là: “Kỹ năng giao tiếp của tài xế chuyên nghiệp”, Kỹ năng “Xử lý tình huống khi vận chuyển hàng hóa”,  Kỹ năng “ Giao tiếp của tiếp tân chuyên nghiệp”, Kỹ năng “Nói con nghe – Nghe con nói”.v.v.

Thông qua các lớp đào tạo này, cán bộ nhân viên công ty đã được trang bị và rèn luyện các kỹ năng ứng dụng  trong công việc và trong cuộc sống gia đình.

T.N.B