Nội bộ

ASL LOGISTICS TỔ CHỨC ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH NĂM

Vừa qua, ngày 30/10/2022 ASL Logistics đã tổ chức buổi “Đào tạo phương pháp lập kế hoạch năm” cho 36 CB-NV là toàn thể Quản lý và các nhân viên được lựa chọn từ các phòng ban.

Buổi đào tạo có sự tham gia của Ông David Tan Nguyen – Viện trưởng Viện quản trị Quốc tế - Giám đốc Chiến lược BrainMark Consuliting Việt Nam, đồng thời cũng là giảng viên của buổi đào tạo


Ông David Tan Nguyen – Viện trưởng Viện quản trị Quốc tế - Giám đốc Chiến lược BrainMark Consuliting Việt Nam

Không chỉ là những kế hoạch trên “bàn giấy”, tại buổi đào tạo các kinh nghiệm thực tiễn và các lưu ý đã được nhắc đến xuyên suốt ngày đào tạo để một kế hoạch hoạt động được lập ra và được đảm bảo thực hiện đúng như yêu cầu

Thông qua buổi đào tạo, đã cho thấy được tại ASL Logistics - lãnh đạo Công ty luôn chú trọng việc đào tạo và cập nhật liên tục các kiến thức cho toàn thể CB-NV đang làm việc tại doanh nghiệp. Qua đó cũng gián tiếp giúp các CB-NV có được động lực trong công việc, nhận biết, định hướng và đạt được mục tiêu của mình không chỉ trong công việc và cả cuộc sống.

Một số hình ảnh khác tại buổi đào tạo:

Bài viết: Tiêu Thụy