Nội bộ

ĐÀO TẠO “ KIẾN THỨC TỔNG QUAN VÀ KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015” CHO CBCNV ASL LOGISTICS

Ngày 10/09/202

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và đứng trước nhiều cơ hội để có thể hội nhập vào kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thông qua các hiệp định FTA. ISO 9001 là một biện pháp vô cùng hiệu quả để nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững.

Ngày 9 và ngày 10-09-2022 , khóa đào tạo “Kiến thức tổng quan và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO 9001:2015” do ASL Logistics tổ chức đã đem tới cho CBCNV đang làm việc tại ASL những kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng thực tế vào công việc như:

  • Hiểu rõ được những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 so với phiên bản 2008, phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
  • Nắm vững kiến thức về cấu trúc mới của hệ thống quản lý theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Hiểu rõ cách thức vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2015.
  • Tăng cường kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả.
  • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Tại ASL Logistics, ngoài việc phát triển doanh nghiệp thì việc phát triển kiến thức - năng lực cho CBCNV là điều không thể thiếu. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là mục tiêu quan trọng mà ASL Logistics luôn hướng tới và luôn được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng một doanh nghiệp đáng tin cậy, nhằm mục tiêu là điểm đến uy tín của mọi khách hàng.