Nội bộ

ASL TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

ASL TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

Nối tiếp những thành công từ những năm qua trong việc khai thác vận chuyển hàng dự án công trình siêu trường, siêu trọng phục vụ những dự án công trình nhiệt điện. năm 2017, ASL tiếp tục khẳng định sự đa dạng hóa dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng dự án.

Khởi động năm 2017  tháng 1, ASL đã được khách hàng TANJUNG POWER tin tưởng lựa chọn là đối tác cung cấp dịch hải quan và vận chuyển các trang thiết bị lò hơi , đường ống dẫn khí cho dự án của nhà máy nhiệt điện tại INDONESIA. Tổng sản lượng vận chuyển hơn 30 kiện hàng với thể tích hơn 2.850 khối (nhiều kiện hàng có kích cỡ siêu trường , siêu trọng đến 14.80x 4.80x 5.12m) đã được ASL tổ chức vận chuyển an toàn, đúng thời gian từ khu công nghiệp Bàu Xéo, KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai đến Cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu lên tàu đi tại INDONESIA.  Cán bộ nhân viên ASL đã giám sát vận chuyển 24/24 sắp xếp hàng lên tàu đảm bảo an toàn, đúng thời gian , đúng  tiến độ thi công công trình của dự án.