Nội bộ

TGĐ Võ Thị Phương Lan 
Chia sẻ Chủ đề "Lập Kế hoạch Tài chính" cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TGĐ Võ Thị Phương Lan 
Chia sẻ Chủ đề "Lập Kế hoạch Tài chính" cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng 


Đây là một trong những Chủ đề đào tạo của Chương trình Khởi nghiệp năm 2017 do Hội đồng Tư vấn hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức từ ngày 10/8 đến 12/8/2017.