Nội bộ

Đào tạo Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm

Đào tạo Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm

Ngày 03/03/2018 ASL Logistics đã tổ chức buổi đào tạo chủ đề: “Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm” cho Toàn thể CB Quản Lý, CB nhân viên của công ty. Giảng viên của chương trình là ThS. Huỳnh Kim Hoàng, trưởng VPĐD Đại học Duy Tân tại Tp.HCM.

Buổi đào tạo đã giúp học viên nắm vững những phương pháp và kỹ năng cơ bản của 2 kỹ năng: quản lý thời gian và làm việc theo nhóm. Sau khi học kỹ năng quản lý thời gian, các học viên được cung cấp các phương pháp khoa học để quản lý thời gian nhằm kiểm soát công việc và lập kế hoạch làm việc một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu suất làm việc. Còn kỹ năng làm việc nhóm cung cấp các khái niệm cơ bản về làm việc theo nhóm, các giai đoạn phát triển của 1 nhóm và các kỹ năng, phương pháp cùng các nguyên tắc để làm việc nhóm hiệu quả.

Sau đây là 1 số hình ảnh về buổi đào tạo:

 

iconbx
arrow-topw